Izolarea termică

Termeni tehnici
Conductivitatea termică () sau valoarea Lambda este exprimată în W/mK.

→reprezintă schimbul de caldură în Wat/m² pentru un gradient de temperatură de 1°K pe metru grosime.

Cu cât valoarea este mai mică, cu atât izolaţia este mai bună.

Termorezistenţa (R) exprimată în m²K/W este valoarea rezistenţei la trecerea căldurii pentru o grosime dată, t.

R = t/

Cu cât valoarea R este mai mare, cu atât izolaţia este mai bună.

Valoarea transferului termic (notată cu U sau K) exprimată în W/m²K este coeficientul transmitanţei termice şi este valoarea reciprocă termorezistenţei R. Aşadar U=1/R, reprezintă cantitatea de energie care traversează un material sau o structură într-o oră, exprimată în Wat pe metru pătrat pentru o diferenţă de temperatură dintre două suprafeţe de 1°C (=1°Kelvin).

Prin urmare, cu cât valoarea transferului termic este mai mică, cu atât izolaţia este mai bună.

Valoarea transferului termic al unui sistem sau al unei structuri este inversul termorezistenţei totale al fiecărui element component structurii:

U = 1/R1 + R2 + R3 ... etc.

NOTĂ: din moment ce R = t () şi U = 1/R

U = 1/t/( l ) = 1 X ( l )

atunci

U = ( )/t de aceea, atunci când t = 1 metru, U = valoarea .

Vă rugam să incercaţi Calcularea transmitanţei termice