Grinzile de planşeu Styro Stone (UK)

Sistemul de planşeu Styro Stone se compune din grinzi cu zăbrele de oţel, a căror braţe inferioare sunt amplasate în carcasa preturnată cu beton C35. Pregrinzile de beton armat sunt montate din 750 în 750 mm interax pe structura zidurilor. Apoi se vor asambla elementele de planşeu din polistiren expandat pe talpa inferioară a grinzilor, evitând contactul cu oţelăria – acest lucru va exclude posibilitatea apariţiei procesului de coroziune de-a lungul vieţii planşeului.

Grinzile sunt disponibile în diferite configuraţii. Seria V17 este potrivită pentru majoritatea cerinţelor interne, dar în cazul deschiderilor mai mari sunt folosite grinzile din seria V22. O grindă V17 de lungime medie cântăreşte aproximativ 27 kg/ml. De aceea, în principiu poziţionarea lor este realizabilă fără macara.

Grinzile de planşeu Styro Stone au o pre-curbură şi cele mai multe acoperă deschideri de până la 4,5 metri, deci nu au nevoie de o mulţime de popi în timp ce este turnat betonul. Noi sugerăm introducerea unui pop ca reazem intermediar; aceasta reprezintă centura şi ancorajele, dar nu sunt strict necesare pentru că grinzile se vor îndrepta sub greutatea betonului. Pentru grinzile ce acoperă deschideri mai mari de 4,5 metri, este necesară consolidarea părţii mediane.

După turnarea betonului, înainte de începerea întăririi acestuia, trebuie ajustaţi stâlpii de susţinere pentru a aduce grinzile la nivel. Apoi planşeul se va lăsa pentru întărirea totală a betonului. Aceasta este o mare îmbunătăţire asupra majorităţii sistemelor tradiţionale de planşeu cu turnare de beton, prin care se economiseşte mult timp şi efort în poziţionarea stâlpilor de susţinere. Aceste economisiri sunt în plus faţă de cele furnizate prin simplitatea manipulării grinzilor şi elementelor de planşeu Styro Stone.

Planşeul poate fi netezit şi finisat cu ajutorul utilajelor folosibile în acest scop, deci nu este necesară turnarea unei şape costisitoare (tehnică aplicată în cadrul construcţiilor industriale).

Grinzile din seria V17 pot acoperi deschideri până la 6 metri în cazul încărcărilor casnice (1,5 kN/m2).
Grinzile din seria V22 pot acoperi deschideri de până la 7,6 m în cazul încărcărilor casnice.


La fel ca întotdeauna, proiectul trebuie verificat de inginerul structurist.

Încărcări admiseTabel de încărcări pentru grinzi de planşeu V17 - exemplu
Planşeu Styro Stone cu grinzi din seria V17:
Grosimea asamblării = 14 + 7 = 21 cm - Grosimea finală 21 + 5 = 26 cm


Admisii. "L"=Lungimea în ultima instanţă:
  • L < 5,20 m (pentru planşee care susţin pereţi)
  • L < 6,30 m (pentru planşee care nu susţin pereţi)

Sarcină statică, planşeul final:
e = 75,0 cm [g + delta(g) = 2,35 + 1,2 = 3,55 KN/m²]
Sarcină activă
p (KN/m²)
V17 10-8-12
V17 10-8-14
V17 12-8-14
V17 14-8-16*
V17 16-8-16 *
1,00
2,95
(4,25)
4,10
(4,25)
4,25
(5,08)
5,00
(5,2/6,3)
5,00
(5,2/6,3)
1,50
2,95
(4,03)
4,03
4,25
(4,82)
5,00
(5,6/5,2)
5,00
(5,2/6,3)
2,00
2,95
(3,85)
3,85
4,25
(4,60)
5,00
(5,3/5,2)
5,00
(6,1/5,2)
2,75
2,92
(3,61)
3,61
4,25
(4,31)
5,00
(5,01)
5,00
(5,7/5,2)
3,25
2,95
(3,47)
3,47
4,15
4,82
5,00
(5,5/5,2)
3,50
2,95
(3,39)
3,39
4,05
4,70
5,00
(5,38/5,2)
4,75
2,95
(3,14)
3,14
3,75
4,36
5,00
5,00
2,95
(3,10)
3,10
3,70
4,30
4,92
Greutatea oţelului
(kg/m)
5,10 5,75 6,30 7,80 8,54

* = acest tip nu este acoperit de certificarea germană

Puteţi arunca o privire la elementele de închidere a sistemului de planşeu Styro Stone, aici.

Continuă la pagina: Informaţii generale - Planşee - Service tehnic