(eng. Variable Insulation Breadth = Izolaţie de grosimi variabile)

În zona mediteraneană se pot construi case inteligente fără a le fi necesare o sursă de energie externă pentru încălzirea cofragului Styro Stone de 25 cm. Însă acest lucru nu este deajuns pentru Marea Britanie sau Irlanda.

În climatul Marii Britanii, este necesară o izolaţie mai bună pereţilor şi datorită acestui motiv, Styro Stone a creat cofrajele 35 cm Neopor, cu o valoare a transferului termic de 0,14, dar în unele cazuri chiar şi aceastea nu sunt deajuns.

Problema ce trebuia rezolvată consta în dificultatea mânuirii cofrajelor cu lăţimea mai mare de 35 cm. Castelaţiile cofrajelor Styro Stone trebuie să se îmbine compact. Cu cât stratul isolator este mai mare cu atât aşezarea cofrajelor devine mai dificilă, cerând o mai mare forţă pentru a asambla rândurile următoare.

Plăcile-VIB vă permit alegerea izolaţiei de orice grosime. Şi aceasta:

* fără să încalce standardele de calitate pentru îmbinarea etanşă a castelaţiilor;

* fără eforturi mărite în aşezarea cofrajelor mai mari.

Plăcile-VIB vă pun la dispoziţie o izolaţie de orice grosime, începând cu un grilaj de 50 mm. Prin amplasarea plăcilor izolatoare adiţionale în zig-zag, noi vă facilităm castelaţii cu îmbinări etanşe şi asigurăm un aliniament uniform tuturor elementelor.

40cm


1. Layer

Cofragul Super RR în complementaritate cu o placă-VIB de 5 cm


40cm


2. Layer

Cofragul de 25 în complementaritate cu o placă-VIB de 15 cm


45cm


1. Layer

Cofragul Super RR în complementaritate cu două plăci-VIB de 5 cm


45cm


2. Layer

Cofragul de 25 în complementaritate cu o placă-VIB de 5 cm şi o placă-VIB de 15 cm


50cm


1. Layer

Cofragul Super RR în complementaritate cu o placă-VIB de 15 cm


50cm


2. Layer

Cofragul de 25 în complementaritate cu o placă-VIB de 15 cm şi două plăci-VIB de 5 cm


Placă-VIB de 5 cmPlacă-VIB de 15 cm